Martinpallesen.dk

Forebyggelse og håndtering af stress, konflikter og vold

Specialskoler, skoler med særlige tilbud, institutioner, sundheds og ældreområdet er blot nogle af de områder hvor personalet kan havne i stress og konfliktfyldte situationer.

Udviklingen i antallet af medarbejdere der bliver udsat for vold og trusler om vold er desværre fortsat stigende, jf., undersøgelser fra bl.a. FOA .

De krav og forventninger der stilles på arbejdspladserne til såvel personalet som borgere, brugere og elever mv., skaber et naturligt spændingsfelt, som kan udvikle sig til konflikter og vold.

Det er virkeligheden på mange arbejdspladser i dag og den vi må tage afsæt i.

Stress er en tilstand der i nogen sammenhænge er konstruktiv og i andre destruktiv – men tilstanden indeholder et budskab og det budskab kan vi bruge til positiv udvikling.

På samme måde kan konflikter være både konstruktive og destruktive – afhængig af hvordan vi håndterer dem.

Sidst, men ikke mindst, er vold en kommunikationsform vi både kan og bør lære noget af.

I menuen ovenfor finder I et udbud af foredrag, workshops og kurser der alle har til formål at bidrage positivt til jeres arbejdsmiljø med viden, inspiration og brugbare redskaber.

Med ønsket om mindre stress, færre konflikter og mindre vold – velkommen til.

Martin Pallesen

Sindssyge er at gøre den samme ting igen og igen og forvente et anderledes resultat
– A. Einstein

 

Artikel fra fagbladet folkeskolen – seneste nyt

I marts måned 2016, udløste besøget hos Skoletilbuddet Toften en artikel i Fagbladet Folkeskolen. I den forbindelse bringes her et uddrag af artiklen.

»Hvornår ved vi, at vi har en konflikt?« spørger kursuslederen.

»Når der kommer en stol gennem luften«, svarer en kvinde med et smil.

Det lyder voldsomt, men det er en del af virkeligheden på Toften, der er et skoletilbud for 28 elever med ADHD. Toften er en del af Toftegårdsskolen i Jerslev uden for Brønderslev.

Arbejdstilsynet var på besøg her i vinter og gav Toften et påbud. Medarbejderne skal blive bedre til at forebygge og håndtere risikoen for fysisk og psykisk vold, står der i påbuddet. Og det er netop derfor, lærere og pædagoger nu går rundt med bare tæer i skolens gymnastiksal, skubber til hinanden, laver balanceøvelser og lærer nogle gode og ufarlige greb til fastholdelse af elever. De skal blive bedre til at klare spændingerne mellem eleverne i hverdagen.

Tidligere politibetjent og uddannet i konflikthåndtering Martin Pallesen underviser, og Toftens lærere og pædagoger er klar til et længere kursus denne aften. Desuden er skolefritidsordningspædagogerne fra Toftegårdsskolens almenafdeling med i aften, fordi de også alt for godt kender behovet for at kunne håndtere voldsomme elever i indskolingen. På næste kursus skal indskolingslærerne også med.

Læs resten af artiklen »På kursus i nedtrapning af vold: Fastholdelse må aldrig blive en slåskamp«